Bedrijfsgegevens

durlum Nederland B.V. is een Dochter onderneming van de durlum Gruppe:

durlum GmbH
An der Wiese 5
D-79650 Schopfheim
Postfach 1124
D-79641 Schopfheim

Telefoon: +49 (0) 7622 3905-0
Fax: +49 (0) 7622 3905-42
E-mail: info@durlum.de
 

Handelsregister binnenkomst: durlum GmbH
Register rechter: Amtsgericht Freiburg i. Br. HRB 701985
Directeur: Matthias Reuter, Peter Reuter
BTW-identificatienummer: DE 142403539